105

7

105

7

בחולות של חולון - טיול טו בשבט

שלום, אנו נלך לאורך השביל שיצרה עירית חולון ולאורכו תהיינה משימות. טיול טו בשבט של קהילת קודש וחול
שלום, אנו נלך לאורך השביל שיצרה עירית חולון ולאורכו תהיינה משימות. טיול טו בשבט של קהילת קודש וחול