4605

3062

4605

3062

חבר - כרטיס כחול וצהוב

מקומות שמקבלים כרטיסי חבר - חבר טעמים (כרטיס כחול) וחבר של קבע (כרטיס צהוב)
מקומות שמקבלים כרטיסי חבר - חבר טעמים (כרטיס כחול) וחבר של קבע (כרטיס צהוב)