1989

52

1989

52

כנאפה פיתה דרוזית ולבנה

מפת הכנאפה , פיתה דרוזית ולבנה בישראל
מפת הכנאפה , פיתה דרוזית ולבנה בישראל