1962

51

1962

51

כנאפה פיתה דרוזית ולבנה

מפת הכנאפה , פיתה דרוזית ולבנה בישראל
מפת הכנאפה , פיתה דרוזית ולבנה בישראל