1085

2160

1085

2160

מפת המקלטים

מפה קהילתית בה כולנו משתפים מידע על המקלטים והמרחבים המוגנים... מוזמנים לעדכן ולהוסיף מקלטים למפה לטובת כולנו. שתמיד נהיה מוכנים ומוגנים
מפה קהילתית בה כולנו משתפים מידע על המקלטים והמרחבים המוגנים... מוזמנים לעדכן ולהוסיף מקלטים למפה לטובת כולנו. שתמיד נהיה מוכנים ומוגנים