7

0

7

0

מקומות להטסת רחפנים

מקומות מתאימים להטסת רחפנים - נוף יפה לצילום, שטח פתוח ומתאים, שטח עם מעט רוחות וכו'...
מקומות מתאימים להטסת רחפנים - נוף יפה לצילום, שטח פתוח ומתאים, שטח עם מעט רוחות וכו'...