714

28

714

28

משתלות ומכירה מהחקלאי

מפת המשתלות ללקוחות פרטיים וסיטונאים ומכירה של תוצרת חקלאית ישירה מהחקלאי לצרכן
מפת המשתלות ללקוחות פרטיים וסיטונאים ומכירה של תוצרת חקלאית ישירה מהחקלאי לצרכן