712

26

712

26

משתלות ומכירה מהחקלאי

מפת המשתלות ללקוחות פרטיים וסיטונאים ומכירה של תוצרת חקלאית ישירה מהחקלאי לצרכן
מפת המשתלות ללקוחות פרטיים וסיטונאים ומכירה של תוצרת חקלאית ישירה מהחקלאי לצרכן