796

29

796

29

משתלות ומכירה מהחקלאי

מפת המשתלות ללקוחות פרטיים וסיטונאים ומכירה של תוצרת חקלאית ישירה מהחקלאי לצרכן
מפת המשתלות ללקוחות פרטיים וסיטונאים ומכירה של תוצרת חקלאית ישירה מהחקלאי לצרכן