695

476

695

476

ניידות שווה

מפת הנגישות הראשונה שנוצרה על ידי הקהילה ולמען הקהילה. מוזמנים להיעזר בה ולהמשיך לסמן מקומות נגישים בארץ ובעולם. טבע, חנויות, משרדים, מסעדות, מלונות, דירות AIRBNB, כל דבר, לטובת כולנו
מפת הנגישות הראשונה שנוצרה על ידי הקהילה ולמען הקהילה. מוזמנים להיעזר בה ולהמשיך לסמן מקומות נגישים בארץ ובעולם. טבע, חנויות, משרדים, מסעדות, מלונות, דירות AIRBNB, כל דבר, לטובת כולנו