20

12

20

12

תחנות דלק תדלוק בגז

מפה לתחנות דלק שאפשר לתדלק בהן רכב שמונע בגז מנועי
מפה לתחנות דלק שאפשר לתדלק בהן רכב שמונע בגז מנועי