אבן, רוח מים

אתר אבן רוח מים, עם החולות הצבעוניים במכתש רמון. האתר ממוקם במחצבה ישנה וניתן לאסוף שם חול צבעוני יי
אתר אבן רוח מים, עם החולות הצבעוניים במכתש רמון. האתר ממוקם במחצבה ישנה וניתן לאסוף שם חול צבעוני יי