אברהם מאפו 13

לא נגיש בגלל שיש מדרגה גבוהה וקשה לעלות עם כיסא גלגלים
לא נגיש בגלל שיש מדרגה גבוהה וקשה לעלות עם כיסא גלגלים