אגם הדגים

איטליז פרווה, בכשרות רגילה
איטליז פרווה, בכשרות רגילה