אדום ירוק בשר וירקות

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יהושע שטרן - 052-7138176
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יהושע שטרן - 052-7138176