אודי דגים

חנות דגים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס פנחס – 054-5227770 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9d/
חנות דגים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גרוס פנחס – 054-5227770 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%93%d7%92%d7%99%d7%9d/