אולם אירועים 1947

אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יעיש שלום – 054-2340037 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-1947/
אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יעיש שלום – 054-2340037 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-1947/