אולם ספורט בית ספר השיטה

כניסה פנימית נגישה בעזרת רמפה שנמצאת מאחורי הדלת הדלת כבדה נדרשת עזרה
כניסה פנימית נגישה בעזרת רמפה שנמצאת מאחורי הדלת הדלת כבדה נדרשת עזרה