אולמי בית קרנדג'י

אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פלקסר יהודה – 054-8484872 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%93%d7%92%d7%99/
אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פלקסר יהודה – 054-8484872 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%93%d7%92%d7%99/