אולמי יד חרוצים

אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יעקב – 054-7827030 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d/
אולם אירועים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יעקב – 054-7827030 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d/