אולפן הקלטות מיוז יגור, Derekh Yad-la-Meginim, Yagur