אופטיקנה קניון עזריאלי אור יהודה

חבר של קבע (כרטיס כתום) - אין מגבלות בשימוש בכרטיס.
חבר של קבע (כרטיס כתום) - אין מגבלות בשימוש בכרטיס.