אופק בשטח - טיולי אופניים

הנחה באופק בשטח - טיולי אופניים לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבאטרקציה
הנחה באופק בשטח - טיולי אופניים לחברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבאטרקציה