אוצ'ה אומנות התה Ocha – the art of tea

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מדמון משה -050-5304562 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%94-ocha-the-art-of-tea/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מדמון משה -050-5304562 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%94-ocha-the-art-of-tea/