אושי אושי - חלבי

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בודנשטיין שלמה - 052-5456540
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בודנשטיין שלמה - 052-5456540