אטליז אראמבם

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברהמי משה - 050-4123615
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אברהמי משה - 050-4123615