אטליז בוארון

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בוסו יצחק - 054-7742586
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בוסו יצחק - 054-7742586