איטליז שמאי

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בידא שמואל – 054-2280610 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%96-%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%99/
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בידא שמואל – 054-2280610 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%96-%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%99/