אילן'ס בית קפה

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יוסיפוב דוד – 054-8496260 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%9f%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a4%d7%94/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יוסיפוב דוד – 054-8496260 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%9f%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a4%d7%94/