אימפרס חדרה קניון מול החוף וויליג'

חבר של קבע (כרטיס כתום) - למימוש עד 1000 ש"ח בעסקה
חבר של קבע (כרטיס כתום) - למימוש עד 1000 ש"ח בעסקה