איש האתרוגים

חנות מיצים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לוי רוני – 052-4214904 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d/
חנות מיצים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לוי רוני – 052-4214904 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d/