אלון אל מול כרמים

ללא חיבור מים או חשמל
ללא חיבור מים או חשמל