אלון השקעות יועצים ומלווים

אלון השקעות יועצים ומלווים. אחוז הנחה: 10%. החברה עוסקת שנים באמצעות פעילותה השונות בהדרכה, בליווי ויישום מיזמים בשלבי חייהם השונים, תוך דגש על הטמעת כלים מעשיים וליווי בפועל של יזמים בישראל.
אלון השקעות יועצים ומלווים. אחוז הנחה: 10%. החברה עוסקת שנים באמצעות פעילותה השונות בהדרכה, בליווי ויישום מיזמים בשלבי חייהם השונים, תוך דגש על הטמעת כלים מעשיים וליווי בפועל של יזמים בישראל.