אליס

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גולדברג אריה – 050-3333295 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גולדברג אריה – 050-3333295 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1/