אנדרטה.

סביב הכיכר שמות של 40 פולנים תושבי זשוב שנשלחו לטרנוב ומשם במשלוח הראשון לאושוויץ
סביב הכיכר שמות של 40 פולנים תושבי זשוב שנשלחו לטרנוב ומשם במשלוח הראשון לאושוויץ