אנדרטה לקורבנות הסטלינזם

נחנכה ב 17 בספטמבר 1989. 50 שנים לפלישת הרוסים לפולין
נחנכה ב 17 בספטמבר 1989. 50 שנים לפלישת הרוסים לפולין