אנדרטת תודה לצבא האדום

מצויה במקום בו היה בית הקברות היהודי הישן. המקום בו נאספו היהודים לפני הגירוש לתחנת הרכבת. כיום נקראת כיכר גיבורי הגטו
מצויה במקום בו היה בית הקברות היהודי הישן. המקום בו נאספו היהודים לפני הגירוש לתחנת הרכבת. כיום נקראת כיכר גיבורי הגטו