אצל מזרחי

מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אנגלמן נפתלי - 050-6823949
מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אנגלמן נפתלי - 050-6823949