אקדמיה לפירות

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח וייס שמואל -052-7664541 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח וייס שמואל -052-7664541 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/