ארומה סניף הארבעה

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יעקב – 054-7827030 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יעקב – 054-7827030 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94/