ארקפה סניף קניון רמת אביב

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יצחק אהרון – 053-3101011 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יצחק אהרון – 053-3101011 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/