אשכנזי

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מועלם יוסף – 052-7699787 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%96%d7%99/
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מועלם יוסף – 052-7699787 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%96%d7%99/