א.ש הפינה החמימה בע"מ + מחלקת פירות וירקות

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימן מוריס – 052-3568789 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90-%d7%a9-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7... Read More
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימן מוריס – 052-3568789 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90-%d7%a9-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%95/