אתי כל מרקט סניף מח"ל

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יואב – 054-7708324 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%aa%d7%99-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%97%d7%9c/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן יואב – 054-7708324 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%90%d7%aa%d7%99-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%97%d7%9c/