אתר היסטורי של האצ״ל

בבית זה בקומת הקרקע פעל בית מלאכה לייצור אמצעי לחימה של האצ״ל. ב -2.9.1947 הייתה התפוצצות ובה נהרג ראש הקבוצה שמחה עוזר ז״ל אשר שוחרר מכלא עכו ארבעה חודשים קודם לכן
בבית זה בקומת הקרקע פעל בית מלאכה לייצור אמצעי לחימה של האצ״ל. ב -2.9.1947 הייתה התפוצצות ובה נהרג ראש הקבוצה שמחה עוזר ז״ל אשר שוחרר מכלא עכו ארבעה חודשים קודם לכן