באקה אל ע'רביה ביר באקה (תחנת מד"א) מהשעה 16:00 ועד 20:00