באר יוסיפון

‎‎(לא בטוח במיקום המדויק) הנביעה שופצה עם חידוש ושיפוץ צומת ישי. מים רדודים מאוד צמוד לכביש..
‎‎(לא בטוח במיקום המדויק) הנביעה שופצה עם חידוש ושיפוץ צומת ישי. מים רדודים מאוד צמוד לכביש..