באר שם טוב

מים צלולים בבאר, קרוב למעבר תרקומיא
מים צלולים בבאר, קרוב למעבר תרקומיא