בהדונס סניף שינקין

חומוסיה כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח סמוכיאן חיים -054-8409486 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9f/
חומוסיה כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח סמוכיאן חיים -054-8409486 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9f/