בהנ"ו מ.נ.א. פרות וירקות

ירקן כללי, בכשרות רגילה
ירקן כללי, בכשרות רגילה