בוטקה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לענס יקיר – 052-7151661 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%95%d7%98%d7%a7%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לענס יקיר – 052-7151661 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%95%d7%98%d7%a7%d7%94/