בוסתן הזית

חשמל, מים, בריכת שחיה רצועת דשא מרכזית, להשתרעות / משחקי כדור מנגלים, שירותים, מסעדה. צימרים אפשרות להדליק אש במקומות מותרים כתובת: קרן קיימת לישראל 10, רסקו, נהריה. טלפון: 050-5200402, שלומי עלות: 250 ש״ח ליום לקרוואן.
חשמל, מים, בריכת שחיה רצועת דשא מרכזית, להשתרעות / משחקי כדור מנגלים, שירותים, מסעדה. צימרים אפשרות להדליק אש במקומות מותרים כתובת: קרן קיימת לישראל 10, רסקו, נהריה. טלפון: 050-5200402, שלומי עלות: 250 ש״ח ליום לקרוואן.