בועז בקר

הנמכה במעבר חצייה נגיש בשביל כיסא גלגלים ברחוב בועז בקר
הנמכה במעבר חצייה נגיש בשביל כיסא גלגלים ברחוב בועז בקר